Hus och hem

Bra att hålla till hands när du anmäler en skada:

Om föremålet är skadat, stulet eller försvunnet:

  • Inköpskvitto, orderbekräftelse eller garantibevis på det skadade eller förlorade föremålet, som visar inköpsdatum, pris och var detta är inköpt.
  • Fotografi som visar skadan.
  • Om du råkat ut för inbrott eller skadegörelse behöver du göra en polisanmälan.

 

Läs mer och ladda ner blanketter för skadeanmälan

 

 

Försäkringen gäller för skada på byggnad eller uthus på annans mark som blåst sönder av storm (minst 21 meter per sekund). Lösegendom inomhus som är en oundviklig följd av att byggnaden där egendomen finns, skadats av storm, hagel eller av flaggstång eller träd som blåst omkull. Försäkringen gäller också för bostadshus och lösegendom i huset som orsakats av att yttertak på bostadshus bryter samman och/eller dess bärande stomme knäcks av snötryck.

Försäkringen gäller för skada på dina saker som till exempel din soffa, lampa, åkgräsklippare, roddbåt eller omonterade hjul till bilen. Gäller även för brygga och uthus som du äger men som står på annans mark.

Försäkringen gäller för skada av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från t ex ledningssystem för vatten, värme eller avlopp (spillvatten), anordning ansluten till ovan angivna system, till exempel tvättställ, disk- eller tvättmaskin, värmepanna, oljetank och pool. Försäkringen gäller även för badrum, duschrum, tvättstuga eller annat våtutrymme inomhus som har golvbrunn och som är byggt enligt de byggregler och i förekommande fall branschregler samt tillverkarens råd och anvisningar som gällde vid byggnads eller installationstillfället.

Vid skada på grund av läckage från våtutrymme som inte uppfyller ovan ställda krav, gäller försäkringen endast om läckaget kommer från våtutrymme som någon annan ansvarar för. För ytterligare information läs i våra villkor.

Försäkringen gäller för skada på byggnad och lösegendom när vatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden genom ventil, fönster eller dörröppning eller vatten tränger upp ur avloppsledning inomhus och detta beror på skyfall (regn med en intensitet av minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn), snösmältning, stigande sjö eller vattendrag.

Försäkringen gäller för skada genom eld som kommit lös, skada genom explosion, skada genom blixt,  plötslig skada av sot eller skada av frätande gas som bildats vid oavsiktlig upphettning av plast.

Tänk på att inte lämna eld och levande ljus utan tillsyn, detsamma gäller kokkärl på spisen för att förhindra exempelvis torrkokning. Du ska inte heller lämna aska efter eldning innan du säkerställt att den är släckt. Har du inte följt aktsamhetskraven kan ersättningen komma att sättas ned.

Försäkringen gäller för skada på hushållsmaskin, maskinell utrustning till pool eller brunn. Installation för vatten, värme, avlopp (spillvatten), ventilation, gas, elektricitet eller bredband. Installationen ska tillhöra dig och vara avsedd för de byggnader som anges i försäkringsbrevet.

Polisanmälan vid brott

Tänk på att polisanmäla stöld, rån eller inbrott. Du kan göra det på Polisens webbplats eller ring 114 14.

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123 67(mån-fre 08:30-16:30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla