Förköpsinformation

Här hittar du för- och efterköpsinformation om din försäkring.

Förköpsinformation

Här hittar du för- och efterköpsinformation om din försäkring.

Du hittar information om bland annat:

  • Var din försäkring gäller
  • Vem försäkringen gäller för
  • Vad den gäller och inte gäller för
  • Vad försäkringen ersätter, respektive inte ersätter
  • Hur stor ersättningen blir
  • Dina rättigheter och skyldigheter
  • Behandling av personuppgifter

 

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123 67(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla