Skadedjur – Anmäl skada

Har ni problem med skadedjur? Ring vår samarbetspartner Anticimex på telefonnummer 075-245 10 00.
Kom ihåg att ha ditt försäkringsbrev tillgängligt.

Har du fått objudna gäster?

Vår försäkring gäller för sanering av bostadsohyra inom bostadshuset.

Försäkringen gäller för följande typer av ohyra: vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsängrar, fläskängrar, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet samt råttor och möss.

Försäkringen gäller dock inte för kostnader för utförande av byggnadstekniska åtgärder som t.ex. upptagning av golv. Försäkringen gäller heller inte för skador orsakade av insekter, råttor eller möss som t.ex. sönderbitna kläder.

Läs mer och ladda ner blanketter för skadeanmälan

 

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123-67(mån-fre 08:30-16:30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla