Försäkra din fastighet

Ger ett bra anpassat skydd för dig som är
fastighetsägare.

Försäkringen gäller för byggnad. Brand, explosion och elskador, liksom åsknedslag, skador av storm, hagel, snötryck, jordskred och översvämning berättigar till ersättning från din egendomsförsäkring. Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån ersätts genom egendomsförsäkringen, liksom vattenskador på grund av läckage från ledningssystem. Skador på glas ersätts, liksom skador som inträffar vid transport med egna fordon.

Hyresförlustförsäkringen gäller om du efter ersättningsbar egendomsskada eller vid oförutsett avbrott i tillförsel av el, vatten, gas, värme eller data- och telekommunikation enligt lag måste reducera hyran för uthyrda lägenheter och lokaler. Försäkringen ersätter också hyresförlust, med högst 10 prisbasbelopp.

Ansvarsförsäkringen gäller vid skadeståndsanspråk för person- eller sakskador som uppstår i samband med fastigheten och dess förvaltning.

Maskinförsäkring för byggnad
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på system och anläggningar i försäkrad byggnad, till exempel system för vatten, värme, avlopp, ventilation och gas eller hissar och tvättstugemaskiner.

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen betalar ombudskostnader i tvist som har samband med den försäkrade fastigheten.

Husbocksförsäkring
Försäkringen gäller för sanering och nödvändiga reparationer vid angrepp av husbock eller hästmyra.

Sanering och ohyresbekämpning
Försäkringen gäller för bekämpning av bostadsohyra i byggnad som är avsedd för bostäder.

Vi har här enbart redovisat ett axplock av vad du kan behöva och kostnader för tilläggsförsäkringar beror, precis som för grundförsäkringarna, på omfattning, innehåll och verksamhet.

Du kontaktar oss och vi lämnar förslag på lämplig lösning för just dig.

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123 67(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla