Skadedjur

Det är inte trevligt att  drabbas av ofrivilliga hyresgäster i form av olika typer av ohyra i sitt hem.

Skadedjur

Vår försäkring gäller för sanering av bostadsohyra inom bostadshuset. Försäkringen gäller för följande typer av ohyra: vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, plattbaggar, pälsängrar, fläskängrar, silverfisk, gråsuggor, tvestjärtar, mal, loppor, myror, getingar och andra bostadsinsekter som kan utgöra sanitär olägenhet samt råttor och möss.

Försäkringen gäller dock inte för kostnader för utförande av byggnadstekniska åtgärder som t.ex. upptagning av golv. Försäkringen gäller heller inte för skador orsakade av insekter, råttor eller möss som t.ex. sönderbitna kläder.

Skulle ni råka ut för en sådan här typ av skada, då ringer ni direkt till vår samarbetspartner Anticimex i Karlstad på 075-245 10 00. Ha gärna ert försäkringsbrev till hands när ni pratar med Anticimex

Villkor Skadeförsäkring Anticimex.

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123 67(mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla