Åska & dunder

Genom att installera ett åskskydd kan du förhindra överspänning vid
ett åsknedslag!

Åskskydd

Att du ska hålla dig inomhus när det åskar känner du säkert till, men har du koll på hur du skyddar din fastighet på bästa sätt? Här är våra tips.

 

Jordfelsbrytare 

Se till att ha en jordfelsbrytare som fungerar. Här kan du läsa mer om hur du testar din jordfelsbrytare.

 

Överspänningsskydd

 Med ett överspänningsskydd skyddar du dig mot skador på elnätet som kan leda till överspänning. Be en elektriker installera detta om det inte redan finns på din fastighet. För bästa skydd är det bra om skyddet sitter nära byggnaden, så om du har flera hus kan det vara bra att ha flera överspänningsskydd.

 

Dra ur alla kontakter 

Även om du har både fungerande jordfelsbrytare och överspänningsskydd är det bra att dra ur alla kontakter när det åskar. Detta skyddar inte bara dina elektronikprylar utan minskar också risken för brand.

 

Åskskydd finns i flera olika varianter.

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123 67 (mån-fre 8.30-16.30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla