Resa – Anmäl skada

Kontakta S.O.S International telefon 0045-70 10 50 50

Har det hänt något på din resa?

Om du råkat ut för sjukdom eller olycksfall på resan och behöver läkarvård på resemålet, kontakta S.O.S International på tlf: 0045-70 10 50 50 för hjälp.
Försäkringen gäller över hela världen under dina första 45 dagar på resan.

Läs mer och ladda ner blanketter för skadeanmälan

 

På resa gäller försäkringen för:

  • För skada på eller förlust av resgods som är incheckat eller som hotell eller researrangör åtagit sig att förvara eller transportera.
  • För förlust av ditt pass genom en ersättningsbar skada enligt villkor.
    Du får ersättning med kostnaden för nytt och/eller provisoriskt pass med högst
    2 000 kronor per försäkrad.

Om du har tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd ingår bland annat avbeställningsskydd om du tvingats avbeställa din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfallsskada, för dig eller nära anhörig. Gäller även om din bostad i Sverige skadats väsenligt genom plötslig och oförutsedd händelse.

Resa utomlands

Befinner ni er utomlands?
Kontakta då SOS International 
telefon 0045-70 10 50 50 eller e-post

Kontakta oss bubbla

Ring

0533-123 67(mån-fre 08:30-16:30)

Kväll och helg

Kontakta vår jour
0570-27 51 52

Mejla