Skadeblanketter

Här kan du ladda ner skadeblanketter som du skriver ut och skickar till oss
(gäller ej motorskada).

Adress: Långseruds försäkringar, Edanevägen 33, 67170 Edane.